Syndic

119 gebouwen in beheer
2450 tevreden eigenaars
10.000+ constructieve vergaderingen

Agence Pallen beheert sedert 1929 een grote portefeuille van gebouwen.

Hierbij steunen we op een degelijke vakkennis en een goede verstandhouding met onze eigenaars. Onze aangroeiende portefeuille geeft blijk van de tevredenheid van onze klanten waar we uiterst fier op zijn. Het dagelijks beheer van een gebouw is een veelomvattende taak, we zorgen voor het onderhoud en de herstellingen, gaande van kleine herstellingen tot volledige gevelrenovaties. Daarbij kunnen we door onze sterke positie steeds scherpe prijzen bedingen. Door onze lokale verankering en kennis van de lokale markt van leveranciers zijn we in staat om een uiterst stipte service te verlenen aan onze klanten. 

Wat mag u van ons verwachten?

 • De uitvoeringen van de beslissingen van onze algemene vergadering worden stipt nagevolgd.
 • De afrekening van de kosten gebeurt semestrieel. Wie hierover verdere informatie wenst wordt graag geholpen.
 • De wet op de mede-eigendom wordt door de syndicus nageleefd.
 • Verder zijn er de bijkomende zaken zoals het toezicht op de regelmatige controle van de onderhoudscontracten, de toepassing van het reglement van inwendige orde, en het beheer van de gemeenschappelijke schadegevallen.

Technisch beheer

 • Het organiseren van het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van uw gebouw
 • Aangaan van onderhoudscontracten voor technische installaties
 • Bedingen van scherpe tarieven bij energieleveranciers
 • Dringende herstellingen laten uitvoeren 
 • Technische keuringen in orde brengen
 • Bewarende maatregelen treffen bij schadegevallen
 • Renovaties in goede banen leiden

Administratief BEHEER

 • Attesten en keuringen bewaren
 • PID controleren en bewaren 
 • Algemene Vergaderingen organiseren en notuleren 
 • Secretariaat en briefwisseling
 • Aanvullen en aanleveren van documenten volgens de Wet van Mede-eigendom
 • Opvolgen van de basisakte
 • Beheren van het Reglement van Interne Orde

Financieel BEHEER

 • Dubbele boekhouding volgens het Europees Rekeningstelsel
 • Beheer van het werkkapitaal 
 • Beheer van het reservefonds
 • Bewaken van de kosten
 • Verdelen van de kosten volgens de verdeelsleutels in de basisakte
 • Elk semester de afrekeningen opstellen 
 • Betalingen van eigenaars opvolgen

VErzekeringen

Als syndicus voorzien we ook de nodige verzekeringen voor uw gebouw. Zo kunnen we schadedossiers en regelingen sneller afhandelen dan andere syndici. Andere syndici zijn afhankelijk van een externe makelaar en beschikken zelf niet over de nodige kennis en ervaring om schade's op te volgen die een Vereniging van Mede-eigenaars kan overkomen. Met Agence Pallen heeft u een syndicus aan boord met expertise ervaring. Zo garanderen we u steeds dat uw gebouw bij verzekerde schade de correcte vergoeding bekomt. 

Neem nu contact met ons op voor een volledig kosteloze vrijblijvende offerte voor het beheer van uw eigendom

 

Wenst u op onze diensten beroep te doen?

Aarzel dan niet en bel ons vrijblijvend voor een eerste contact.

Agence Pallen Het Zoute: +32 50 631 631
Agence Pallen Duinbergen: +32 50 530 830

Syndic Online aanmelden: